Hoekom is Wiskunde nodig? Weet jy?

Wiskunde is nodig om jou geld te tel….???!!! Dit is vreemd dat, as ek op die internet soek vir inligting oor verskillende beroepe en die belang van Wiskunde daarby, ek ELKE keer die ou, afgesaagde opinie kry dat die persoon sy of haar geld moet kan tel.

Dit is só vervelig, en doen die algemene opvattings oor Wiskunde glad nie goed nie. Dit skep ook nie ‘n geleentheid vir Wiskunde om waardeer te word as die grondslag van bykans alles in die lewe nie. Ek wou wegspring en ‘n artikel skryf oor die belangrikheid van Wiskunde vir akteurs, maar het besluit om net eers tyd af te staan om my misnoeë te kenne te gee met mense wat dink Wiskunde in die professionele lewe is net nodig om geld te tel. Met die volgende blog sal die artikel verskyn oor Wiskunde en Akteurs.

Wiskunde op skool is nodig vir…

Om egter nou vir eers by die begin te begin – op skool is Wiskunde vir die meeste mense maar ‘n vervelige spul getalle, simbole en reëls. Onthou egter dat hierdie ‘n normale proses is wanneer enige nuwe vaardigheid aangeleer word. Dit is belangrik om die basiese definisies en reëls te verstaan. Kom ons kyk byvoorbeeld na Algebra: Dit is x’e en y’s, en faktorisering en eksponente! Hoekom? Want Algebra lei jou na die opstel van formules, en formules lei jou weer na vergelykings wat opgelos kan word.

As jy dit dan baasgeraak het, kan jy uit woordsomme formules en vergelykings opstel en oplos, en daar het jy ‘n situasie uit die lewe vir jouself makliker gemaak! Elke probleemstelling waarmee jy te doen kry is ‘n woordsom – party van hulle het nie noodwendig ‘n Wiskundige vergelyking nodig nie, maar analitiese denke wel! Dit gaan daaroor dat jy ‘n probleem kan beskryf. En wie sê die probleme waarmee mense in hulle daaglikse lewens gekonfronteer word is altyd Wiskundig van aard?

One thought on “Hoekom is Wiskunde nodig? Weet jy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *